Omgeving & Locatie

 • Project

  Wonen in de IJsbaan

  De woningbouwlocatie IJsbaan is gelegen op een bijzondere plek: tussen het nieuwe Winschoterdiep en de Noorderstraat (voorheen de plek van het oude Winschoterdiep), de Parkstraat en de Herenstraat.
  Daarmee vult het plan één van de velden in de dambordstructuur van Sappemeer.
  Het plan voorziet in het maken van een nieuwe zijtak van het Winschoterdiep.

  Voor de locatie is een bestemmingsplan en een beeldkwaliteitsplan vastgesteld.
  De gemeente voert de grondexploitatie, zorgt voor het bouw- en woonrijp maken en geeft de gronden uit.

  Het totale bouwprogramma omvat ca 114 woningen, waarvan 35 woningen op vrije kavels en 80 projectmatige woningen.